___

Technologie PLASTONIT je unikátní český produkt zaměřený na rychlé a efektivní opravy plochých střech, převážně s afaltovým, PVC, gumovým či plechovým povrchem. Tato technologie je prověřena více jak 40 letou aplikací a více jak 2,5 mil. m2 aplikovaných střech.

___

___

Renovace asfaltových pásů Původní hydroizolační asfaltový pás s břidličným posypem vykazoval velké netěsnosti v místech napojení a v detailech (náběh atiky, odvětrací komínky a ostatní konstrukce). Tyto defekty se projevovaly tvorbou vzduchových bublin v mezivrství střešního pláště, ztrátou ochranného posypu a tvorbou prostupů ve svárech asfaltových pásů.

___

___

Oprava střechy s poškozenou PVC fólií Z důvodu nedostatečného a špatného kotvení došlo k výraznému mechanickému namáhání střešního pláště vlivem klimatických podmínek. Na některých místech byly kotvící prvky uvolněny a lokálně došlo k protržení PVC fólie.

___