Mnohé staré ploché střechy s původním asfaltovým povrchem vykazují mnoho nerovností na povrchu, které způsobují rychlou degradaci vrchní vrstvy hydroizolace a tím zvyšují riziko defektů. Materiály PLASTONIT umožní okamžité utěsnění nebezpečných míst!

Častým problémem plochých střech s asfaltovým povrchem je postupná degenerace vlivem veterometrických vlivům. Typickým příznakem je popraskaná vrchní vrstva, kterou lze snadno regenerovat systémem PLASTONIT a dosáhnout tak prodloužení životnosti střech.

Problémy s údržbou plochých plechových střech bývají způsobeny převážně poruchami a korozemi exponovaných míst, např. hřebenů. Materiály PLASTONIT umožňují nejen zajistit novou hydroizolační vrstvu plechové střechy, ale také pomocí nátěru ELASTCOM zastavit vlastní korozi.

Plošné i lokální koroze plechových střech jsou nejrozšířenější důvody zatékání do plochých střešních plášťů. Pravidelnou údržbou lze efektivně zabránit poškození střechy, ochránit a zamezit dalšímu šíření koroze a nakonec i celoplošnou laminací prodloužit životnost střešního pláště o více jak 10 let!

PVC fólie použité na hydroizolaci střešních plášťů jsou jedny z posledních technologií, které jsou plošně používány. Avšak i tyto fólie vykazují po několika letech extrémní defekty, které končí poškozením hydroizolační vrstvy a nutnosti opravy. PLASTONIT repasuje i PVC fólie!

Typiským problémem konzistence střešního pláště tvořeného z PVC fólie je její protržení. Defekty tohoto charakteru lze výhodně opravit technologií PLASTONIT HYDROSHIELD, která vytvoří novou přilnavou laminační vrstvu, která nejen odstraní defekt, ale i několikanásobně prodlouží životnost vlastního pláště.