HYDROIZOLACE PLECHOVÝCH STŘECH

___

Pro opravy silně zkorodovaných plechových střešních krytin nabízí PLASTONIT pokrokový technologický systém ochrany kovových povrchů PLASTONIT REFLEX STEEL. Podkladový nátěr zabraňuje vzniku koroze a zastavuje její šíření na úrovni molekulární mřížky. Funkčnost systému se zvyšuje použití finální hydroizolační hmoty PLASTONIT SILVER.

___

Hydroizolace střech s asfalovým povrchem

___

Technologie PLASTONIT nabízí unikátní řešení pro regeneraci poškozených plochých asfaltových střech, které spočívá v celoplošném nanesení souvislé laminované hydroizolační vrstvy. HYDROSHIELD vytváří novou trvanlivou hydroizolační vrstvu beze spojů. Díky speciální reflexní vrstvě slouží tento systém i k ochraně před přehříváním střechy vlivem slunečního záření a je tak dosahováno vysoké životnosti.

___

HYDROIZOLACE STŘECH S PODKLADEM Z PVC FÓLIÍ

___

Jedinečné plastické vlastnosti materiálu PLASTONIT umožňují perfektní přilnavost k podkladu a vytvoření nové hydroizolační vrstvy i na podkladové materiály z PVC fólií.

Lze je využít na lokální opravy akutních havárií, kdy do objektu zatéká.V případě velkého rozsahu havárie nebo konce životnosti PVC fólií jsme schopni dosáhnout úplné regenerace hydroizolační fólie. 

___