Proč plastonit

___

Technologie PLASTONIT je unikátní český produkt zaměřený na rychlé a efektivní opravy plochých střech, převážně s afaltovým, PVC, gumovým či plechovým povrchem. Tato technologie je prověřena více jak 40 letou aplikací a více jak 2,5 mil. m2 aplikovaných střech.

___

___

Renovace asfaltových pásů Původní hydroizolační asfaltový pás s břidličným posypem vykazoval velké netěsnosti v místech napojení a v detailech (náběh atiky, odvětrací komínky a ostatní konstrukce). Tyto defekty se projevovaly tvorbou vzduchových bublin v mezivrství střešního pláště, ztrátou ochranného posypu a tvorbou prostupů ve svárech asfaltových pásů.

___

___

Oprava střechy s poškozenou PVC fólií Z důvodu nedostatečného a špatného kotvení došlo k výraznému mechanickému namáhání střešního pláště vlivem klimatických podmínek. Na některých místech byly kotvící prvky uvolněny a lokálně došlo k protržení PVC fólie.

___

Základní výhody řešení plastonit

Jednoduchá aplikace

Systémy PLASTONIT umožňují postupné opravy hydroizolační vrstvy střechy. Není tak nutné investovat do celkové rekonstrukce. SOS oprava také spolehlivě ošetří jednotlivá kritická místa střechy a umožní hydroizolační vrstvy dále oživovat a zvyšovat jejich funkčnost aplikacemi dalších vrstev.

Výhodné ekonomické řešení

Při aplikaci hmot PLASTONIT není nutné odstraňovat staré podkladní vrstvy hydroizolace střešního pláště. Postupné udržování hydroizolacní vrstvy má preventivní efekt, díky kterému se tak předejde nákladné generální opravě střechy. Po zaškolení lze oživovací nátěry provádět svépomocí!

Unikátní vlastnosti materiálu

Speciální reflexní vrstva PLASTONIT SILVER účinně zamezuje prohřívání konstrukce střešního pláště, a tím snižuje teplotu v interiérech a šetří náklady za klimatizaci. Technologie tmelení umožňuje rychle utěsnit problematická místa v případě detailů či prostupů střešního pláště.

Aplikace v extrémních podmínkách

Jako jeden z mála dostupných hydroizolačních materiálů umožňuje systém Plastonit aplikovat opravy střešních plášťů ve výrazně extrémních klimatických podmínkách jako jsou mráz, vlhkost a vysoké teploty.

Příklady použití

Mnohé staré ploché střechy s původním asfaltovým povrchem vykazují mnoho nerovností na povrchu, které způsobují rychlou degradaci vrchní vrstvy hydroizolace a tím zvyšují riziko defektů. Materiály PLASTONIT umožní okamžité utěsnění nebezpečných míst!

Častým problémem plochých střech s asfaltovým povrchem je postupná degenerace vlivem veterometrických vlivům. Typickým příznakem je popraskaná vrchní vrstva, kterou lze snadno regenerovat systémem PLASTONIT a dosáhnout tak prodloužení životnosti střech.

Problémy s údržbou plochých plechových střech bývají způsobeny převážně poruchami a korozemi exponovaných míst, např. hřebenů. Materiály PLASTONIT umožňují nejen zajistit novou hydroizolační vrstvu plechové střechy, ale také pomocí nátěru ELASTCOM zastavit vlastní korozi.

Plošné i lokální koroze plechových střech jsou nejrozšířenější důvody zatékání do plochých střešních plášťů. Pravidelnou údržbou lze efektivně zabránit poškození střechy, ochránit a zamezit dalšímu šíření koroze a nakonec i celoplošnou laminací prodloužit životnost střešního pláště o více jak 10 let!

PVC fólie použité na hydroizolaci střešních plášťů jsou jedny z posledních technologií, které jsou plošně používány. Avšak i tyto fólie vykazují po několika letech extrémní defekty, které končí poškozením hydroizolační vrstvy a nutnosti opravy. PLASTONIT repasuje i PVC fólie!

Typiským problémem konzistence střešního pláště tvořeného z PVC fólie je její protržení. Defekty tohoto charakteru lze výhodně opravit technologií PLASTONIT HYDROSHIELD, která vytvoří novou přilnavou laminační vrstvu, která nejen odstraní defekt, ale i několikanásobně prodlouží životnost vlastního pláště.

Hydroizolace střech

HYDROIZOLACE PLECHOVÝCH STŘECH

___

Pro opravy silně zkorodovaných plechových střešních krytin nabízí PLASTONIT pokrokový technologický systém ochrany kovových povrchů PLASTONIT REFLEX STEEL. Podkladový nátěr zabraňuje vzniku koroze a zastavuje její šíření na úrovni molekulární mřížky. Funkčnost systému se zvyšuje použití finální hydroizolační hmoty PLASTONIT SILVER.

___

Hydroizolace střech s asfalovým povrchem

___

Technologie PLASTONIT nabízí unikátní řešení pro regeneraci poškozených plochých asfaltových střech, které spočívá v celoplošném nanesení souvislé laminované hydroizolační vrstvy. HYDROSHIELD vytváří novou trvanlivou hydroizolační vrstvu beze spojů. Díky speciální reflexní vrstvě slouží tento systém i k ochraně před přehříváním střechy vlivem slunečního záření a je tak dosahováno vysoké životnosti.

___

HYDROIZOLACE STŘECH S PODKLADEM Z PVC FÓLIÍ

___

Jedinečné plastické vlastnosti materiálu PLASTONIT umožňují perfektní přilnavost k podkladu a vytvoření nové hydroizolační vrstvy i na podkladové materiály z PVC fólií.

Lze je využít na lokální opravy akutních havárií, kdy do objektu zatéká.V případě velkého rozsahu havárie nebo konce životnosti PVC fólií jsme schopni dosáhnout úplné regenerace hydroizolační fólie. 

___

Kontaktní formulář

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Kontakt

___

IZOL-PLASTIK s.r.o. Gajdošova 16
615 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 548 216 521
fax: +420 548 530 048
email: info@izolplastik.cz
web: www.plastonit.cz
  www.izolplastik.cz

___